Adobe Flash Player

Vi hjälper dig till ett nytt jobb

Vår uppgift är att hjälpa dig till ett nytt arbete, så fort som möjligt efter en uppsägning eller längre tids arbetslöshet.

Vi hjälper dig tillbaka på rätt spår igen.

Vår erfarenhet från arbete med människor i förändring ger dig en bra förutsättning att kunna komma tillbaka till ett nytt arbete, utbildning eller starta eget. Vi är verksamma inom industri-, handels-, lager- logistik- och transportbranscherna.

Vi coachar dig mot
uppsatta mål.

Vår personal har stor kompetens när det gäller att coacha personer mot uppsatta mål och handlingsplaner. Vi har skaffat oss ett stort kontaktnät och goda kontakter med företag och fackföreningar i hela Sjuhäradsbygden genom att jobba med rekrytering och omställning.
Vårt samarbetsavtal med TSL (www.tsl.se) gör att vi är godkända leverantörer av omställningstjänster. 7H-omställning är ett företag förankrat i sjuhäradsbygden med lång erfarenhet av att hjälpa människor i förändring.