Arbetsmiljö

Hur arbetar ditt företag med arbetsmiljö? Hur ser samarbetet ut mellan parterna på ditt företag?
Behöver ditt företag hjälp med att komma igång med arbetsmiljöarbetet?

Det kan handla om att:

 • Ha kännedom om lagar, regler och föreskrifter som påverkar arbetsmiljön.

 • Ha kännedom om aktörernas roller, samverkan och ansvar.

 • Hitta faktorer som främjar en bra arbetsmiljö.

 • Ha kännedom om förebyggande insatser.

 • Ha förståelse för sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

 • Ha kännedom om hur ni utvärderar och följer upp resultatet av åtgärder.

 • Ha kännedom om hur ni formulerar frågor relaterade till olika arbetsmiljösituationer.

Utbildningens mål:

 • Samverka i arbetsmiljöfrågor.

 • Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser.

 • Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

 • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Nedan kan du se hur vi arbetar mot en bättre arbetsmiljö tillsammans med er! Metoden är en process och den kan se ut så här:

Steg 1.

Introduktionsmöte.
Vad är arbetsmiljö?

Steg 2.

Utifrån företagets möjligheter.
Vad är det företaget vill?

Steg 3.

Första exempelfallet.
Gå igenom steg 1 och 2 (läs fallet enskilt, tänk fritt kring fallet enskilt).

Steg 4.

Brainstorming i grupp.

Steg 5.

Grupparbete.
Formulera frågor tillsammans och kom fram till vad ni behöver veta mer om.

Steg 6.

Inhämtande av kunskaper.
Exempelvis föreläsningar, AML, AFS, AMF, internet och diskussioner.

Steg 7.

Besvara frågorna från steg 4 och 5.

Steg 8.

Tillämpa lösningen på exempelfallet.

Steg 9.

Utvärdera.