Coachning

Är ditt företag under utveckling eller i en förändring? Behöver ditt företag hjälp med målsättning och/eller planering? Ditt företag kanske behöver någon som kan inspirera er att hitta nya tankebanor?

Det kan handla om att:

 • Hantera förändringar

 • Hantera beteenden

 • Hantera vanor och mål

 • Hantera känslomässiga problem

 • Hantera relationer

 • Hantera problem i arbetsgrupper

 • Hantera dåligt självförtroende

Eller att:

 • Hitta motivation

 • Hitta mål

 • Hitta sätt att planera

 • Hitta lösningar

 • Hitta möjligheter

 • Hitta förhållningssätt

 • Hitta utveckling

”Coachning är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential”.
(Gothia Akademin)

Coachning är en process och den processen kan se ut så här:

Steg 1.

Introduktionsmöte.

Steg 2.

Utifrån företagets och/eller klientens möjligheter.
– Vad är det företaget/klienten vill?

Steg 3.

Vad krävs för att företaget/klienten ska komma dit företaget/klienten vill?

Steg 4.

Vad motiverar företaget/klienten att göra det som krävs för att komma dit företaget/klienten vill?

Steg 5.

Uppföljning.