Coachning

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa enskilda individer eller team att bli mer aktiva och att mer effektivt använda sina förmågor för att nå uppsatta mål.

Coachning kan utövas på många olika sätt. Du kan få hjälp med att sätta upp delmål och mål, få uppmuntran och fundera och reflektera med hjälp av olika frågeställningar. Vi hjälper dig att utmana dina begränsningar och uppmuntrar dig att vara den du verkligen är.

Man skulle kunna säga att det handlar om att hitta lösningar på problem eller göra det som är bra ännu bättre. Coachning används bland annat när personer eller team vill prestera bättre. Du behöver inte vara företagsledare eller idrottare för att ha nytta av en coach. Alla kan få ut mer av sina yrkes- och privatliv genom att ta sig tid att tänka till.

Att ha en personlig coach kan hjälpa till att göra stor skillnad och hjälpa till att övervinna dina problem.

Vi på 7H-Omställning arbetar med coachning mot företag, föreningar och privatpersoner och vi har kontor i Borås och Göteborg. Bor du på något annat ställe och inte kan ta dig till Borås eller Göteborg så löser vi det. Coachning kan även ges på telefon eller via Teams.

Hur funkar det?
Du bokar ett första möte som är kostnadsfritt där vi går igenom vad du vill ha hjälp med och hur ett upplägg och vårt samarbete kommer att se ut. Om du sedan beslutar dig för att köra i gång så gör vi det.

Varje session är på 45 – 60 minuter. I början rekommenderar vi ett möte i veckan för att komma i gång med processen, därefter glesas mötena ut varefter du är på väg att nå målet. Genomsnittet för en coachningsperiod är 3 månader för att komma fram till en hållbar förändring.

Mellan mötena stöttar vi dig via e-post och vi kommer att tro på dig även när du inte gör det! Vi kommer också vara 100 % engagerad i din process och kommer ständigt inspirera och motivera dig under din resa.

Det kan handla om att:

 • Hantera förändringar

 • Hantera beteenden

 • Hantera vanor och mål

 • Hantera känslomässiga problem

 • Hantera relationer

 • Hantera problem i arbetsgrupper

 • Hantera dåligt självförtroende

Eller att:

 • Hitta motivation

 • Hitta mål

 • Hitta sätt att planera

 • Hitta lösningar

 • Hitta möjligheter

 • Hitta förhållningssätt

 • Hitta utveckling

”Coachning är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential” /Gothia Akademin

Rickard Fredriksson är diplomerad Professionell Coach & Förändringsledare från Gothia Akademi. Vidare är han även ansluten till International Coach Federation (ICF) och är Professional Certified Coach samt utbildad i NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering).

Coachning är en process och den processen kan se ut så här:

Steg 1.

Introduktionsmöte.

Steg 2.

Utifrån företagets och/eller klientens möjligheter.
– Vad är det företaget/klienten vill?

Steg 3.

Vad krävs för att företaget/klienten ska komma dit företaget/klienten vill?

Steg 4.

Vad motiverar företaget/klienten att göra det som krävs för att komma dit företaget/klienten vill?

Steg 5.

Uppföljning.