Workshop Mål

Det finns fyra olika utbildningar och alla går ut på att jobba med mål fast på olika sätt. Varje utbildning är på ca 1,5 – 2 timmar. Du kan boka enstaka utbildning vid ett specifikt tillfälle eller 2 utbildningar på en halvdag alternativt hela ”målpaketet” på en heldag.

Mål grovplan – Under den här utbildningen tar vi fram en grovplan. Den passar om du vill ha en riktning på din verksamhet som sträcker sig 1, 5 eller 10 år framåt men även ännu längre om du så önskar. Ofta upplever deltagarna hopp och glädje efter denna kurs.

Vi kommer att jobba med:

 • Viktiga steg
 • Vad behöver du göra för att nå målen

Mål motivation – Här går vi igenom hur det ser ut idag, vart ni vill, vad det är som hindrar er och vad ni har för resurser. Passar om du vill att alla anställda ska ha ett gemensamt mål i verksamheten att jobba emot. Ofta får deltagarna en aha-upplevelse efter denna utbildning och blir mer motiverade att arbeta mot verksamhetens mål.

Vi kommer att jobba med:

 • Din nuvarande situation
 • Ditt önskade läge
 • Hinder
 • Resurser
 • Effekter

Mål att nå – Här går vi mer specifikt in på vilket mål du vill uppnå i verksamheten. Vi tar fram en tidsplan. Passar om du vet vad du vill men känner att alla inte riktigt vet vad målen är. Efter denna utbildning får deltagarna klart för sig vilken riktning verksamheten ska sträva mot.

Vi kommer att jobba med:

 • Målet
 • Attraktiviteten i målet
 • Tidsplan

Mål och vanor – Vi vänder och vrider på de vanor ni har i er verksamhet. Vi blickar även framåt och tittar på vad ni kan göra bättre. Skulle kunna passa om man känner att det skaver lite i verksamheten. Ni kommer bli medvetna om vad verksamheten behöver göra för att nå sina mål.

Vi kommer att jobba med:

 • Vanor
 • Förändringar
 • Fokus

Dessa utbildningar är flexibla, alla anställda kan delta om det finns möjlighet.

Känns det spännande? Kontakta Rickard för mer information och/eller boka ett möte med honom.
Mobil: 0702 74 55 93
E-post: rickard@7h-omstallning.se