Rehabomställning

När en medarbetare på grund av ohälsoproblematik inte kan arbeta kvar på arbetsplatsen kan vi hjälpa till med en rehabomställning.

Det är ett individanpassat program som genomförs när alla nödvändiga rehabiliteringsåtgärder inom företaget inte har fungerat. Insatserna kan variera och anpassas utifrån medarbetarens behov och kan bestå av kompetenskartläggning, kartläggning av förutsättningar inför arbete/studier, tester, coachning och arbetsprövning. Stödet är mer omfattande än annan omställning och även Försäkringskassa och Arbetsförmedling kan vara delaktiga.

Inget uppdrag är det andra likt och vi arbetar individanpassat utifrån behov och situation. Exempel på vad som kan ingå:

 • Kartläggning av bakgrund och nuläge.
 • Kartläggning av medarbetarens egenskaper, färdigheter, hinder, kompetenser, erfarenheter, drivkrafter, intressen och mål.
 • Hjälp att bli medveten om sina resurser och hinder.
 • Vägledning inför framtida arbete eller eventuella studier.
 • Yrkes- och branschundersökning.
 • Personlig marknadsföring (CV, brev, intervjuträning, sociala medier).
 • Handlingsplan, både kort- och långsiktig.
 • Hälsa och friskvård.
 • Kontakter med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
 • Matchning mot presumtiva arbetsgivare och/eller arbetsprövning.
 • Regelbunden Coachning och uppföljning.

Utvärdering/återkoppling:

 • Vi utvärderar fortlöpande hur det går för medarbetaren och arbetsgivare och fack får återkoppling under programmets gång. Efter avslutat program får arbetsgivare och fack en sammanfattning på resultatet.