OUTPLACEMENT

Outplacement innebär att vi hjälper din personal som av olika anledningar inte kan arbeta kvar på företaget att hitta ett nytt arbete hos annan arbetsgivare alternativt utbilda sig eller starta eget företag.

Vi erbjuder ett komplett utbud av kostnadseffektiva och flexibla program för Outplacement eftersom vi inte tror att ett program passar alla. Programmen beskrivs nedan för att hjälpa dig att jämföra och välja rätt program för din personal. Urvalet baseras på en kombination av tjänstelängd, senioritet och personliga krav. Är du osäker på vad du behöver så kontakta oss så kommer vi till dig och diskuterar ditt ärende. Det finns självklart också möjligheter att sätta ihop ett eget program som passar utifrån din medarbetares situation och bakgrund.

Vi finns i Borås och Göteborg men tar uppdrag i hela Västra Götaland.

Professionell Heltäckande Klassisk Budget
Minsta mötestid: Obegränsad 12 tim 7 tim 5 tim
Passar för: Företagsledning, direktörer, experter, chefer på hög nivå. Chefer eller övrig personal med över 10 års tjänstgöring. Personal som behöver ett omfattande program. Övrig personal.
Programtid: 6-12 mån 6 mån 6 mån 3 mån
Mötestiden innefattar vanligtvis: Skräddarsytt stöd för karriärövergången.

30-60-90-dagars planering

Granskning och genomgång karriäralternativ.

Överenskommelse om karriärmål.

Kartläggning egenskaper.

Kartläggning kompetenser.

Kartläggning färdigheter.

Kartläggning drivkrafter.

CV och personligt brev.

Linkedin-profil

Förberedelse – intervju

Rollspels-intervju och feedback.

Genomgång av sökvägar för att marknadsföra sig på dagens arbetsmarknad.

Marknadsföring.

Stöd vid varje ansökan och intervju

Nätverksträning och rollspel

Förhandling av kontrakt

Utvärdering av jobberbjudande.

Uppföljning vid anställning

Skräddarsytt stöd för karriärövergången.

Granskning och genomgång av karriäralternativ.

Överenskommelse om karriärmål.

Kartläggning kompetenser.

Kartläggning egenskaper.

Kartläggning färdigheter.

CV och personligt brev.

Linkedin-profil

Förberedelse – intervju

Rollspels-intervju och feedback.

Genomgång av sökvägar för att marknadsföra sig på dagens arbetsmarknad.

Marknadsföring.

Stöd vid varje ansökan och intervju

Nätverksträning och rollspel.

Överenskommelse om karriärmål.

Kartläggning kompetenser.

Kartläggning egenskaper.

CV och personligt brev.

Förberedelse – intervju.

Rollspelsintervju och feedback.

Genomgång av sökvägar för att marknadsföra sig på dagens arbetsmarknad.

Kartläggning kompetenser.

Kartläggning egenskaper.

Cv och personligt brev.

Förberedelse – intervju.

Genomgång av sökvägar för att marknadsföra sig på dagens arbetsmarknad.

Coachsupport via telefon och mail 6-12 månaders obegränsat stöd från ICF Coach som arbetar tillsammans med personen genom varje steg i jobbsökarprocessen Uppföljning

Motiverande

Återkoppling

Uppföljning

Motiverande

Återkoppling

Uppföljning

Motiverande

Återkoppling

Coachning
Känslomässigt stöd
Rekommenderad anställningstid Oavsett anställningstid Oavsett anställningstid 0-10 år 0-5 år