Företagscoachning
Inom företagscoachning arbetar vi inom tre olika områden:

Executive coachning (Affärscoachning) för ledande befattningshavare

Ledarskapscoachning för övriga chefer

Teamcoachning för övriga medarbetare

Executive coachning (Affärscoachning)
Målet med affärscoachning är att uppnå större tydlighet, fokus och resultat. Processen är fokuserad på verksamhetens mål och dess framgång och oavsett företagets storlek syftar affärscoachningen på att förbättra ditt företags prestationer och öka företagets resultat.

Affärscoachning är till för företag eller organisationer som är villiga i att investera i tillväxt och utveckling av sina ledande befattningshavare. Du ser affärscoachning som ett strategiskt initiativ för att förbättra företagskulturen och bli mer framgångsrik.

Beroende på företaget behov och mål skapar vi affärscoachningsprogram för styrelse, VD och chefer på toppnivå.

Fördelar med affärscoachning kan vara:

 • Förbättra din strategiska planering
 • Bättre presentationsfärdigheter
 • Få ökat förtroende från övrig personal
 • Snabbare beslutsfattande
 • Högre produktivitet
 • Bättre tidshantering
 • Bättre balans mellan arbete och fritid
 • Bättre kommunikation med teammedlemmar

Ledarskapscoachning
Ledarskapscoachning är effektivt för professionell utveckling för personer i ledande ställning. Fokus ligger på att förbättra personens effektivitet för att hantera specifika utmaningar och möjligheter som uppstår på arbetsplatsen. Syftet med ledarskapscoachning kan även vara att förbättra chefens ledarförmåga, få bättre självkänsla, bättre kommunikationsförmåga eller kanske förbereda chefen för en framtida befordran.

Fördelar med ledarskapscoachning kan vara:

 • Fördjupad personlig förståelse för dig själv
 • Ökad förmåga att kommunicera tydligt, empatiskt och effektivt
 • Får verktyg och färdigheter för tidshantering, problemlösning, kommunikation, beslutsfattande m.m.
 • Individuellt stöd och återkoppling
 • Erhålla bättre svar på utmaningar och möjligheter
 • Göra arbetet ännu bättre

Teamcoachning
Målet med teamcoachning är att få teamet att enhetligt jobba mot uppsatt mål, oavsett om det handlar om att slutföra ett projekt, starta en ny affärsenhet eller möta försäljningsinsatser.

Fördelar med teamcoachning:

Fördelar för teamet:

 • Upprätthålla ansvarsskyldighet
 • Visa upp individuella styrkor inom teamet
 • Lösa konflikter effektivt
 • Samarbeta mot ett gemensamt mål
 • Skapa en handlingsplan

Fördelar för den enskilde

 • Lära sig mer om andra teammedlemmar i en säker miljö
 • Dela perspektiv i en säker miljö
 • Vara en del i ett vinnande lag
 • Vara mer engagerad på jobbet

Fördelar för organisationen

 • Billigare än en- och en-coachning
 • Få effektiva team som uppfyller sina mål
 • För företaget framåt
 • Behålla personal