Workshop Förändring

Detta är en workshop som är en heldag. De stora ämnena som vi kommer att arbeta med är Utveckling, Drivkrafter och värderingar.

Utveckling

Genom utbildning kommer ni att gå igenom en rad frågeställningar som gör att ni enskilt eller i grupp kommer fram till hur ni vill ha det. Ni kommer gå igenom en rad funderingar och ni kommer få en hel del aha-upplevelser och insikter som är värdefulla. Det kommer finnas tid för reflektion. Vi kommer att vända och vrida på vad som kommer att ske om ni gör det ni har kommit fram till. Det kommer bli tydligt för er vad som kommer krävas för att göra den förändring ni har kommit fram till.

Vi kommer bland annat gå igenom:

Hur är det idag

Hur vill ni ha det

Hur ser utvecklingen ut

Vad behöver ni göra

Ta fram en vision

Ta fram en strategi

Drivkrafter

Vad krävs för att ni som team ska trivas?

Vi kommer gå igenom vilka förutsättningar som behövs för att ett team ska bli homogent. Vi kommer att gå igenom exempel. Det kommer finnas möjlighet för diskussioner och reflektioner.

Modellen heter SCARF.

Värderingar

Vi går igenom vilka värderingar ni har i företaget. Vad är viktigt för er? Vad innebär värderingar för er? Har alla i företaget samma värderingar? Det kommer finnas tid för diskussion och reflektion.

Känns det spännande? Kontakta Rickard för mer information och/eller boka ett möte med honom.
Mobil: 0702 74 55 93
E-post: rickard@7h-omstallning.se