Coachning Idrottsföreningar och idrottare

Coachning av idrottsföreningar och dess medlemmar är ett betydelsefullt verktyg för att föreningens medlemmar ska nå sina mål, oavsett om det handlar om arbetet i föreningen eller att de aktiva ska få bättre förutsättningar att bli duktiga inom sin idrott.

För dig som är ledare i föreningen kan vi hjälpa till med ledarskapscoachning som är effektivt för utveckling av dig som person för att t.ex. hantera utmaningar och möjligheter som uppstår inom föreningen.

Fördelar med ledarskapscoachning kan vara:

  • Få verktyg för att hantera problemlösning, beslutsfattande, kommunikation, media.
  • Ökad förmåga att kommunicera tydligt, empatiskt och effektivt.
  • Bättre förmåga att hantera utmaningar och möjligheter
  • Fördjupad förståelse för dig själv, dina tankar och dina känslor.
  • Göra ditt arbete ännu bättre.

För dig som är aktiv inom en förening kan vi hjälpa till med personlig coachning. Inget mål är omöjligt att få coachning mot, det är din önskan att uppnå något mer i ditt aktiva idrottsutövande som styr och oavsett vad dina mål är ger vi dig motivation, ansvar och stöd samt håller dig fokuserad på målet.

Vi hjälper dig att komma loss och hitta det som driver dig, vilket håll du vill gå åt och bästa sättet att komma dit. Vi hjälper dig att hålla fokus, ger feedback och hjälper dig komma längre och på kortare tid än du kanske kan på egen hand.

Fördelar med personlig coachning för dig som är aktiv kan vara:

  • Effektiv kunna nå dina mål
  • Komma över upplevda hinder
  • Få bättre självkänsla och självförtroende
  • Eliminera oro och ångest
  • Öka din motivation