Vill ni vara med på en fantastisk resa under ett hälsoår?

 

Hälsoåret består av:

  • Föreläsningar av specialistläkare.
  • Guppcoachning (mål, grupputveckling, framåtsträvan)
  • Individuell professionell coachning.
  • Personlig tränare för personlig rådgivning om träning och kost.
  • Inspirationsföreläsningar i Mindfulness, Medvetenhet och Välmående

Syfte & Nytta

Vi erbjuder företag en hälsoskapande resa under ett år för de anställda som vill göra en livsstilsförändring, både fysiskt, mentalt och själsligt. Syftet är att få en välmående personal som tar ansvar för sin hälsa, som presterar, som klarar bättre av arbete och livets påfrestningar, som trivs med tillvaron och som samarbetar på ett effektivt sätt. Satsar du på din personal kommer de att satsa på dig och företaget!

Nyttan med insatsen är alltså stor. Företaget får lägre sjukkostnader och ökad produktivitet, en frisk och välmående personal som presterar och som trivs på jobbet, en personal som kan hantera motgångar, en personal som ser saker från den ljusa sidan, en personal som arbetar utan större konfliktytor, en personal som är målorienterade och hanterar deadlines och stress bättre. Därutöver och inte minst viktigt, företaget stärker sin image och Goodwill som ett företag som tar hand om sina anställda, bryr sig om och satsar på sina anställda. Vem vill inte arbeta på ett sådant företag?

Vad händer under Hälsoåret?
Under hälsoåret kommer de anställda att få 2 halvdagars inspirerande och motiverande föreläsningar om fysisk och mental hälsa och träning av en specialistläkare.

De kommer få träffa en personlig tränare som tillsammans med medarbetaren tar fram en individuell plan utifrån dennes behov, resurser och intressen. Medarbetaren har 2 möten med personlig tränare under året.

En professionell coach kommer att ha gruppcoachning 2 gånger under året där han bl.a. coachar i mål, grupputveckling och framåtsträvan. Därutöver har coachen 4 individuella coachmöten med de som deltar i hälsoåret.

Under året hålls det också föreläsningar i Mindfulness, medveten andning, självkänsla, självmedkänsla, Kasam (Känsla av Sammanhang) och introvert/extrovert personlighet. Det kommer förutom föreläsningar bli, meditationer, tester, skrivövningar och samtal.

Känns det spännande? Kontakta Rickard för mer information och/eller boka ett möte med honom.
Mobil: 0702 74 55 93
E-post: rickard@7h-omstallning.se