Personlig coachning
Personlig coachning eller livscoachning som det också kan kallas är en samarbetsprocess där coachen hjälper dig att nå dina personliga mål. Målet kan vara att förbättra självkänsla och självförtroende, karriärbyte, viktminskning, ha bättre relationer, lära dig effektiv kommunikation, reducera stress, eliminera oro och ångest, öka motivationen, förändra beteende, komma över upplevda hinder etc.

Inget mål är omöjligt att få coachning mot, det är din önskan att uppnå något mer i ditt personliga eller professionella liv som styr och oavsett vad dina mål är ger coachen dig motivation, ansvar och stöd samt håller dig fokuserad på målet.

Vi hjälper dig att komma loss och hitta det som driver dig, vilket håll du vill gå åt och bästa sättet att komma dit. Vi hjälper dig att hålla fokus, ger feedback och hjälper dig komma längre och på kortare tid än du kanske kan på egen hand.