Så här arbetar vi med omställning

Omställningsarbetet är en process som oftast följer åtta steg:

Steg 1.

Utreda vad deltagaren har för kompetens.

Steg 2.

Klargöra deltagarens önskemål och målsättning.

Steg 3.

Utreda hur deltagarens personliga marknad ser ut, vad han/hon kan tänka sig att arbeta med.

Steg 4.

Hjälpa till med handlingar, till exempel att skriva ett personligt brev och en meritförteckning.

Steg 5.

Förbereda deltagaren för anställningsintervju och öva på att lyfta fram arbetsstyrkor samt positiva egenskaper.

Steg 6.

Se över olika sökvägar som deltagaren kan använda sig av för att hitta ett nytt jobb.

Steg 7.

Skapa en aktivitetsplan för deltagaren.

Steg 8.

Stödja deltagaren i genomförandet av aktivitetsplanen.

Tips & råd

Under omställningsarbetets gång finns vi tillhands och kommer med olika tips och råd. Här är några punkter nedan som kan vara värda att tänka på och som vi såklart hjälper till med:

Arbetsmarknaden

Information om arbetsmarknaden på orten där du bor och hur den ser ut i närliggande kommuner. Vad krävs för de olika arbeten som du söker och vilka krav kan du själv ställa på eventuella arbetsgivare.

Ansökningar

Se till att du har riktiga ansökningshandlingar som ett uppdaterat personligt brev och en meritförteckning. Vissa arbetsgivare vill även att du tar med intyg och betyg från tidigare arbetsgivare och skolor på intervjun, så ha även dessa tillgängliga vid behov.

Söka nytt arbete

Var finns jobben? Lär dig hitta arbeten som inte är utannonserade genom kontakter, på nätet genom olika sökmotorer, på hemsidor och via bemanningsföretag med mera. Olika sätt att kontakta arbetsgivare både genom ett personligt besök, via brev och/eller e-post och så vidare. Uppföljning av ansökangarna som skickats ut görs.

Intervjuträning

Vilka frågor kan komma vid ett intervjutillfället och hur ska du besvara dem på bästa sätt? Hjälp och stöd att förbereda sig för en första kontakt med olika arbetsgivare samt för en eventuella anställningsintervju. Lyfta fram kompetenser och egenskaper på ett bra sätt och våga berätta för potentiella arbetsgivare varför de ska anställa just dig!

Starta eget

Är du en av dem som drömmer om att starta ett eget företag? Deltagarna som vill starta eget får göra en affärsplan och budget för att undersöka sina möjligheter till att starta ett eget företag. Sedan går vi igenom olika företagsformer, finansiering och om deltagaren vill gå vidare i processen så hjälper vi även till med olika kontakter.