Coachning

Är ditt företag under utveckling eller i en förändring? Behöver ditt företag hjälp med målsättning och/eller planering? Ditt företag kanske behöver någon som kan inspirera er att hitta nya tankebanor?

Det kan handla om att:

 • Hantera förändringar

 • Hantera beteenden

 • Hantera vanor och mål

 • Hantera känslomässiga problem

 • Hantera relationer

 • Hantera problem i arbetsgrupper

 • Hantera dåligt självförtroende

Eller att:

 • Hitta motivation

 • Hitta mål

 • Hitta sätt att planera

 • Hitta lösningar

 • Hitta möjligheter

 • Hitta förhållningssätt

 • Hitta utveckling

”Coachning är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential” /Gothia Akademin

Rickard Fredriksson är diplomerad Professionell Coach & Förändringsledare från Gothia Akademi. Vidare är han även ansluten till International Coach Federation (ICF) och är Associate Certified Coach samt utbildad i NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering).

Coachning är en process och den processen kan se ut så här:

Steg 1.

Introduktionsmöte.

Steg 2.

Utifrån företagets och/eller klientens möjligheter.
– Vad är det företaget/klienten vill?

Steg 3.

Vad krävs för att företaget/klienten ska komma dit företaget/klienten vill?

Steg 4.

Vad motiverar företaget/klienten att göra det som krävs för att komma dit företaget/klienten vill?

Steg 5.

Uppföljning.